Exit Koračamo na drugoj strani obale Hodamo s one strane svijeta Izgubljeni, poboranih lica tražeći sebe Čini se da je ovdje mrak jedino svjetlo I onda kada smo padali Nekada brže, nekada sporije I onda kada nas je stranputicom vodilo ludilo I kad smo tamo, gdje nikad nismo bili Prečesto okupirani samo sobom Kroz pomućenu dioptriju tražili smo exit Uporno pokušavali spojiti nespojivo Čini se da je ovdje mrak jedino svjetlo I onda kada smo padali Nekada brže, nekada sporije I kada smo mogli, ono što nismo željeli I kad smo imali ono što nemamo